ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 4
วันลอยดิถี ทักทินไฟ
 • 1

  ทลิทโท : อัสวินี

  06:38 - 06:52
  จักขุมายา 1กนกนารี -2

 • 2

  มหัทธโน : ภรณี

  06:52 - 06:37 (26/2/2566)
  จักขุมายา 2กนกนารี -2