ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4
ดิถีเรียงหมอน
 • 1

  มหัทธโน : ภรณี

  06:38 - 06:52
  จักขุมายา -2กนกนารี -2

 • 2

  โจโร : กฤติกา

  06:52 - 06:36 (27/2/2566)
  จักขุมายา -1กนกนารี 1