ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4
วันพระวันฟู
 • 1

  โจโร : กฤติกา

  06:37 - 07:21
  จักขุมายา 2กนกนารี -2

 • 2

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  07:21 - 06:36 (28/2/2566)
  จักขุมายา 3กนกนารี 1