ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 4
วันอธิบดีวันอุบาทว์ดิถี อำมฤคโชค
 • 1

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  06:37 - 08:18
  จักขุมายา -1กนกนารี -2

 • 2

  เทศาตรี : มฤคศิร

  08:18 - 06:35 (1/3/2566)
  จักขุมายา 0กนกนารี -2