ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 4
ดิถี มหาสิทธิโชค
 • 1

  สมโณ : อาศเลษา

  06:34 - 18:43
  จักขุมายา -2กนกนารี 1

 • 2

  ทลิทโท : มฆา

  18:43 - 06:32 (6/3/2566)
  จักขุมายา -1กนกนารี 1