ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566

แรม 1 ค่ำ เดือน 4
วันอธิบดีวันอุบาทว์ดิถี ทรธึก
 • 1

  มหัทธโน : บุรพผลคุณี

  06:33 - 23:28
  จักขุมายา -1กนกนารี -2

 • 2

  โจโร : อุตรผลคุณี

  23:28 - 06:31 (8/3/2566)
  จักขุมายา 0กนกนารี -1