ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566

แรม 3 ค่ำ เดือน 4
วันโลกาวินาศ
 • 1

  ภูมิปาโล : หัสต

  01:22 - 06:30
  จักขุมายา 4กนกนารี -1

 • 2

  ภูมิปาโล : หัสต

  06:31 - 02:55 (10/3/2566)
  จักขุมายา 0กนกนารี 0