ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566

แรม 7 ค่ำ เดือน 4
วันฟู
 • 1

  ราชา : อนุราธา

  04:31 - 06:28
  จักขุมายา -1กนกนารี -2

 • 2

  ราชา : อนุราธา

  06:29 - 04:06 (14/3/2566)
  จักขุมายา 2กนกนารี -2