ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566

แรม 8 ค่ำ เดือน 4
วันพระวันอธิบดีวันอุบาทว์ดิถี ทินสูนย์ดิถีเรียงหมอน
 • 1

  สมโณ : เชษฐา

  04:06 - 06:27
  จักขุมายา 3กนกนารี -2

 • 2

  สมโณ : เชษฐา

  06:28 - 03:23 (15/3/2566)
  จักขุมายา -1กนกนารี -2