ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566

แรม 10 ค่ำ เดือน 4
วันโลกาวินาศดิถีเรียงหมอน
 • 1

  มหัทธโน : บุรพาษาฒ

  02:18 - 06:26
  จักขุมายา 4กนกนารี -2

 • 2

  มหัทธโน : บุรพาษาฒ

  06:27 - 01:00 (17/3/2566)
  จักขุมายา 0กนกนารี -2