ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566

แรม 11 ค่ำ เดือน 4
ดิถี สิทธิโชค
 • 1

  โจโร : อุตราษาฒ

  01:00 - 06:25
  จักขุมายา 1กนกนารี 0

 • 2

  โจโร : อุตราษาฒ

  06:26 - 23:34
  จักขุมายา 4กนกนารี 1

 • 3

  ภูมิปาโล : ศรวณะ

  23:34 - 06:24 (18/3/2566)
  จักขุมายา -2กนกนารี 1