ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566

แรม 12 ค่ำ เดือน 4
วันลอย
 • 1

  ภูมิปาโล : ศรวณะ

  06:25 - 21:58
  จักขุมายา 1กนกนารี -1

 • 2

  เทศาตรี : ธนิษฐา

  21:58 - 06:24 (19/3/2566)
  จักขุมายา 2กนกนารี 0