ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2566

แรม 13 ค่ำ เดือน 4
วันอวมานโอน
 • 1

  เทศาตรี : ธนิษฐา

  06:25 - 20:21
  จักขุมายา -2กนกนารี -1

 • 2

  เทวี : ศตภิษัช

  20:21 - 06:23 (20/3/2566)
  จักขุมายา -1กนกนารี 0