ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566

แรม 15 ค่ำ เดือน 4
วันพระวันอธิบดีวันอุบาทว์จันทร์ดับ (อามาวสี)ดิถี กาฬกิณี
 • 1

  เพชฌฆาต : บุรพภัทรบท

  06:23 - 17:23
  จักขุมายา -1กนกนารี 1

 • 2

  ราชา : อุตรภัทรบท

  17:23 - 06:22 (22/3/2566)
  จักขุมายา 0กนกนารี 1