ฤกษ์ วันพุธ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5
วันธงชัย
 • 1

  ราชา : อุตรภัทรบท

  06:23 - 16:11
  จักขุมายา 3กนกนารี 1

 • 2

  สมโณ : เรวดี

  16:11 - 06:21 (23/3/2566)
  จักขุมายา 4กนกนารี 1