ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 5
วันโลกาวินาศดิถีมหาสูญ1วันจม
 • 1

  สมโณ : เรวดี

  06:22 - 15:16
  จักขุมายา 0กนกนารี 0

 • 2

  ทลิทโท : อัสวินี

  15:16 - 06:20 (24/3/2566)
  จักขุมายา 2กนกนารี -2