ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 5
ดิถี ทักทิน
 • 1

  ทลิทโท : อัสวินี

  06:21 - 14:45
  จักขุมายา -2กนกนารี 1

 • 2

  มหัทธโน : ภรณี

  14:45 - 06:20 (25/3/2566)
  จักขุมายา -1กนกนารี 1