ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5
วันลอยดิถี ทินสูนย์
 • 1

  โจโร : กฤติกา

  06:20 - 15:00
  จักขุมายา -1กนกนารี 1

 • 2

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  15:00 - 06:18 (27/3/2566)
  จักขุมายา 0กนกนารี -1