ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 5
วันอธิบดีวันอุบาทว์วันฟูดิถี ดิถีพิฆาตดิถีเรียงหมอน
 • 1

  เทศาตรี : มฤคศิร

  06:19 - 17:10
  จักขุมายา 0กนกนารี -2

 • 2

  เทวี : อารทรา

  17:10 - 06:17 (29/3/2566)
  จักขุมายา 1กนกนารี -2