ฤกษ์ วันพุธ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5
วันพระวันธงชัยดิถี กาฬกิณี
 • 1

  เทวี : อารทรา

  06:18 - 18:53
  จักขุมายา 4กนกนารี -2

 • 2

  เพชฌฆาต : ปุนัพสุ

  18:53 - 06:16 (30/3/2566)
  จักขุมายา -2กนกนารี 1