ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 6
วันแรงงานดิถี มหาสิทธิโชค
 • 1

  มหัทธโน : บุรพผลคุณี

  05:59 - 14:02
  จักขุมายา 3กนกนารี 1

 • 2

  โจโร : อุตรผลคุณี

  14:02 - 05:57 (2/5/2566)
  จักขุมายา 4กนกนารี 1