ฤกษ์ วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6
วันอธิบดี
 • 1

  ภูมิปาโล : หัสต

  05:58 - 17:50
  จักขุมายา 4กนกนารี -1

 • 2

  เทศาตรี : จิตรา

  17:50 - 05:56 (4/5/2566)
  จักขุมายา -2กนกนารี 0