ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
วันวิสาขบูชาวันพระ
 • 1

  เทศาตรี : จิตรา

  05:57 - 19:03
  จักขุมายา 1กนกนารี -1

 • 2

  เทวี : สวาดิ

  19:03 - 05:56 (5/5/2566)
  จักขุมายา 2กนกนารี 1