ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

แรม 2 ค่ำ เดือน 6
วันธงชัย
 • 1

  เพชฌฆาต : วิศาขา

  05:57 - 20:07
  จักขุมายา 2กนกนารี 1

 • 2

  ราชา : อนุราธา

  20:07 - 05:55 (7/5/2566)
  จักขุมายา 3กนกนารี 1