ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

แรม 3 ค่ำ เดือน 6
วันจม
 • 1

  ราชา : อนุราธา

  05:56 - 19:57
  จักขุมายา -1กนกนารี -2

 • 2

  สมโณ : เชษฐา

  19:57 - 05:55 (8/5/2566)
  จักขุมายา 0กนกนารี -1