ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

แรม 5 ค่ำ เดือน 6
 • 1

  ทลิทโท : มูลา

  05:56 - 18:27
  จักขุมายา 0กนกนารี -2

 • 2

  มหัทธโน : บุรพาษาฒ

  18:27 - 05:54 (10/5/2566)
  จักขุมายา 1กนกนารี -1