ฤกษ์ วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

แรม 6 ค่ำ เดือน 6
วันอธิบดีดิถีมหาสูญ1
 • 1

  มหัทธโน : บุรพาษาฒ

  05:55 - 17:13
  จักขุมายา 4กนกนารี -2

 • 2

  โจโร : อุตราษาฒ

  17:13 - 05:54 (11/5/2566)
  จักขุมายา -2กนกนารี 1