ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

แรม 7 ค่ำ เดือน 6
ดิถี มหาสิทธิโชค
 • 1

  โจโร : อุตราษาฒ

  05:55 - 15:47
  จักขุมายา 1กนกนารี 0

 • 2

  ภูมิปาโล : ศรวณะ

  15:47 - 05:54 (12/5/2566)
  จักขุมายา 2กนกนารี 1