ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

แรม 8 ค่ำ เดือน 6
วันพระวันอุบาทว์วันโลกาวินาศวันฟูดิถี ยมขันธ์ดิถีเรียงหมอน
 • 1

  ภูมิปาโล : ศรวณะ

  05:55 - 14:13
  จักขุมายา -2กนกนารี 1

 • 2

  เทศาตรี : ธนิษฐา

  14:13 - 05:53 (13/5/2566)
  จักขุมายา -1กนกนารี 1