ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

แรม 9 ค่ำ เดือน 6
วันธงชัยดิถี ยมขันธ์
 • 1

  เทศาตรี : ธนิษฐา

  05:54 - 12:38
  จักขุมายา 2กนกนารี 0

 • 2

  เทวี : ศตภิษัช

  12:38 - 05:53 (14/5/2566)
  จักขุมายา 3กนกนารี 0