ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

แรม 10 ค่ำ เดือน 6
วันจมดิถีเรียงหมอน
 • 1

  เทวี : ศตภิษัช

  05:54 - 11:02
  จักขุมายา -1กนกนารี 0

 • 2

  เพชฌฆาต : บุรพภัทรบท

  11:02 - 05:53 (15/5/2566)
  จักขุมายา 0กนกนารี -1