ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

แรม 12 ค่ำ เดือน 6
 • 1

  ราชา : อุตรภัทรบท

  05:54 - 08:14
  จักขุมายา 0กนกนารี 1

 • 2

  สมโณ : เรวดี

  08:14 - 05:52 (17/5/2566)
  จักขุมายา 1กนกนารี 1