ฤกษ์ วันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

แรม 13 ค่ำ เดือน 6
วันอธิบดี
 • 1

  สมโณ : เรวดี

  05:53 - 07:17
  จักขุมายา 4กนกนารี 1

 • 2

  ทลิทโท : อัสวินี

  07:17 - 05:52 (18/5/2566)
  จักขุมายา -1กนกนารี -2