ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

แรม 15 ค่ำ เดือน 6
วันพระวันอุบาทว์วันโลกาวินาศจันทร์ดับ (อามาวสี)วันฟู
 • 1

  มหัทธโน : ภรณี

  05:53 - 06:17
  จักขุมายา -1กนกนารี 1

 • 2

  โจโร : กฤติกา

  06:17 - 05:52 (20/5/2566)
  จักขุมายา 0กนกนารี -2