ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7
วันธงชัยวันฟูดิถี อัคนิโรธ
 • 1

  โจโร : กฤติกา

  05:53 - 06:24
  จักขุมายา 3กนกนารี -2

 • 2

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  06:24 - 05:52 (21/5/2566)
  จักขุมายา 4กนกนารี -2