ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 7
วันอวมานโอน
 • 1

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  05:53 - 06:58
  จักขุมายา 0กนกนารี -1

 • 2

  เทศาตรี : มฤคศิร

  06:58 - 05:51 (22/5/2566)
  จักขุมายา 1กนกนารี -2