ฤกษ์ วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 7
วันอธิบดี
 • 1

  เพชฌฆาต : ปุนัพสุ

  05:52 - 11:35
  จักขุมายา -2กนกนารี 1

 • 2

  ราชา : บุษย

  11:35 - 05:51 (25/5/2566)
  จักขุมายา -1กนกนารี 1