ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 7
วันลอยดิถี ดิถีพิฆาต
 • 1

  ราชา : บุษย

  05:52 - 13:52
  จักขุมายา 2กนกนารี -2

 • 2

  สมโณ : อาศเลษา

  13:52 - 05:51 (26/5/2566)
  จักขุมายา 3กนกนารี 1