ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7
วันอุบาทว์วันโลกาวินาศดิถี ทักทินไฟดิถีเรียงหมอน
 • 1

  สมโณ : อาศเลษา

  05:52 - 16:22
  จักขุมายา -1กนกนารี -2

 • 2

  ทลิทโท : มฆา

  16:22 - 05:51 (27/5/2566)
  จักขุมายา 0กนกนารี 1