ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7
วันพระวันธงชัยดิถีมหาสูญ2วันฟูดิถี ทินสูนย์
 • 1

  ทลิทโท : มฆา

  05:52 - 18:53
  จักขุมายา 3กนกนารี 0

 • 2

  มหัทธโน : บุรพผลคุณี

  18:53 - 05:51 (28/5/2566)
  จักขุมายา 4กนกนารี -1