ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 7
 • 1

  มหัทธโน : บุรพผลคุณี

  05:52 - 21:17
  จักขุมายา 0กนกนารี 0

 • 2

  โจโร : อุตรผลคุณี

  21:17 - 05:51 (29/5/2566)
  จักขุมายา 1กนกนารี 0