ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 7
วันจมดิถีเรียงหมอน
 • 1

  โจโร : อุตรผลคุณี

  05:52 - 23:28
  จักขุมายา 4กนกนารี 1

 • 2

  ภูมิปาโล : หัสต

  23:28 - 05:51 (30/5/2566)
  จักขุมายา -2กนกนารี 1ฤกษ์มหาศูนย์