ฤกษ์ วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 7
วันอธิบดี
 • 1

  เทศาตรี : จิตรา

  01:14 - 05:51
  จักขุมายา 2กนกนารี -2

 • 2

  เทศาตรี : จิตรา

  05:52 - 02:36 (1/6/2566)
  จักขุมายา -2กนกนารี 0