ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
วันอาสาฬหบูชาวันพระวันจมดิถี กาฬกิณี
 • 1

  โจโร : อุตราษาฒ

  06:05 - 16:09
  จักขุมายา 2กนกนารี -1

 • 2

  ภูมิปาโล : ศรวณะ

  16:09 - 06:04 (2/8/2566)
  จักขุมายา 3กนกนารี -1