ฤกษ์ วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2566

แรม 1 ค่ำ เดือน 8
วันเข้าพรรษาวันอธิบดี
 • 1

  ภูมิปาโล : ศรวณะ

  06:05 - 14:41
  จักขุมายา -1กนกนารี 0

 • 2

  เทศาตรี : ธนิษฐา

  14:41 - 06:04 (3/8/2566)
  จักขุมายา 0กนกนารี -1