ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566

แรม 2 ค่ำ เดือน 8
 • 1

  เทศาตรี : ธนิษฐา

  06:05 - 13:05
  จักขุมายา 3กนกนารี 0

 • 2

  เทวี : ศตภิษัช

  13:05 - 06:04 (4/8/2566)
  จักขุมายา 4กนกนารี -1