ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2566

แรม 4 ค่ำ เดือน 8
วันธงชัยดิถี สิทธิโชคดิถีเรียงหมอน
 • 1

  เพชฌฆาต : บุรพภัทรบท

  06:06 - 09:55
  จักขุมายา 4กนกนารี -2

 • 2

  ราชา : อุตรภัทรบท

  09:55 - 06:05 (6/8/2566)
  จักขุมายา -2กนกนารี -1