ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566

แรม 5 ค่ำ เดือน 8
วันฟูดิถี ทินสูนย์
 • 1

  ราชา : อุตรภัทรบท

  06:06 - 08:33
  จักขุมายา 1กนกนารี 1

 • 2

  สมโณ : เรวดี

  08:33 - 06:05 (7/8/2566)
  จักขุมายา 2กนกนารี 1