ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566

แรม 7 ค่ำ เดือน 8
วันจมดิถี ดิถีพิฆาต
 • 1

  ทลิทโท : อัสวินี

  06:06 - 06:21
  จักขุมายา 3กนกนารี -2

 • 2

  มหัทธโน : ภรณี

  06:21 - 05:47 (9/8/2566)
  จักขุมายา 4กนกนารี 1