ฤกษ์ วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566

แรม 8 ค่ำ เดือน 8
วันพระวันอธิบดีดิถี กาฬกิณีดิถีเรียงหมอน
 • 1

  โจโร : กฤติกา

  05:47 - 06:05
  จักขุมายา -2กนกนารี -2

 • 2

  โจโร : กฤติกา

  06:06 - 05:36 (10/8/2566)
  จักขุมายา 1กนกนารี -2